KortAccept Online

Fullständig överblick
KortAccept Online ger dig en fullständig och alltid uppdaterad översikt. Du får information om transaktioner, buntar och avgiftsaviseringar för alla korttyper, både bankkort och kreditkort. Informationen uppdateras dagligen. Via KortAccept Online får du också direkt tillgång till nyheter och aktuell information om kortinlösen.

Söka och sortera
KortAccept Online är lättöverskådlig och du navigerar enkelt till den information och de siffror som du behöver. Du kan söka på enskilda transaktioner och buntar, och du kan välja om informationen ska redovisas ackumulerat eller per butik.

Anpassade rapporter
Avräkningsrapporterna kan laddas ner i olika format. Om du har särskilda behov när det gäller import av data till andra program och system hjälper vi dig med anpassningar. Rapporterna kan enkelt bearbetas och skickas vidare med e-post.

Personlig och säker inloggning
Du loggar in på KortAccept Online med ett personligt användarnamn och får tillgång till dina egna sidor, särskilt anpassade efter ditt företags informationsbehov. Här kan du enkelt administrera ditt kortinlösenavtal med Teller.


Några exempel på möjligheter som portalen erbjuder:

 • Översikt över kortförsäljning hittills under månaden
 • Försäljning per butik eller ackumulerat för hela kedjan
 • Historik över tidigare månaders försäljningstal
 • Grafisk presentation av försäljningssvängningar
 • Nedladdning av utbetalningsrapporter
 • Nedladdning av rapporter och statistik
 • Möjlighet att söka på kortnummer, belopp, m m
 • Nyheter
 • Frågor och svar
 • Ordlista
 • Diverse nyttig information för våra företag


2018.06.20