Hög service med brett sortiment av tjänster - över hela Norden!

Vår målsättning är att bygga långvariga kundrelationer med hög servicegrad, användarvänliga, kostnadseffektiva och funktionella lösningar för båda parter. Det bidrar till effektiva betalningar i rätt tid, snabb och säker betalnings-information, minimering av manuell betalningshantering samt god cash management.
Kort
Nordea är den ledande bankgruppen i Norden och Östersjöområdet med stark ställning i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Polen och Baltikum.
 
Nordea utvecklar kontinuerligt kortlösningar som stödjer våra kunders verksamhet i Norden. Nordea var första bank i Norge som erbjöd kunderna kortinlösen av Visa och MasterCard samt det nationella debetkortet BankAxept och vi ser över möjligheterna till att expandera nya lösningar till övriga länder inom bankens verksamhetsområde. Vi är dessutom även inlösande bank för det Finska nationella debetkortet Pankkikortti.
 
Nordea i Sverige kan dessutom erbjuda "cross-border" inlösen av Visa och MasterCard från hela Europa i ett flertal olika valutor, varför ni inte behöver bygga denna tjänst specifikt för respektive land.
 
Vi erbjuder en komplett kortinlösentjänst där ni som säljföretag endast behöver Nordeakoncernen som kortinlösande bank för Visa och MasterCard på den nordiska marknaden.

Nordea är en partner du kan lita på!
  • Nordens största affärsbank med en miljon företagskunder
  • Europas sjätte största utgivare av kort
  • 31 500 anställda med ett brett spektrum av specialkompetens
  • Ett omfattande nordiskt och europeiskt nätverk
  • Stark representation i Baltikum och Polen
  • Konkurrenskraftiga lösningar för finansiering, placering, cash management och försäkring
  • Lokal förankring och solid branchkunskap
  • En egen fast kontaktpunkt i banken

Bli kund nu!

Du kan läsa mer på www.nordea.se

2018.06.20